Skład zespołu

Łukasz Pietras
Marika Janowska
Teofil Klimecki
Mikołaj Wienke